Ruben Dewulf

ruben

Van kleins af aan zette ik me reeds in voor de minder bedeelde, de zwakkeren onder ons.

Dit leidde me op mijn 18 naar het volwassenonderwijs om daar voor Opvoeder/begeleider A2 te gaan studeren. Tijdens mijn opleiding geraakte ik vast benoemd in Nederland Stichting Tragel waar ik 4 jaar werkte. Ik werkte daar graag.

Alleen gaf het me niet de nodige voldoening om er te blijven verder werken. Ik mistte het individueel werk en wou vooral mijn eigen organisatie uitbouwen.

Tijdens de laatste 2 jaren dat ik in Nederland werkte begeleidde ik in België een cliënt met een fysieke beperking die ook bij me inwoonde. Ik nam ontslag in Nederland en begon mijn Eenmanszaak Soulpath uit te bouwen. Daarna groeide de VZW Soulpath. Ik begeleid al jarenlang een Belgische Marokkaan iedere zomer 1 à 2 maand te Marokko.
Ondertussen heb ik al voor heel wat mensen als Persoonlijk Assistent gewerkt, ben ik blijven verder studeren waaronder de 4-jarige opleiding Creatief Therapeut en andere bijscholingen, vormingen, opleidingen. Ik weet nu echt wel wat me 100% ligt en wat niet.

Wat ik ook geleerd heb, hoe belangrijk het is van in het begin heel duidelijk je wensen te verwoorden en die ook van je cliënt te vragen. Zijn we daar beiden mee akkoord dan kan het alleen maar fantastisch verder verlopen en de relatie op een positieve, vertrouwensvolle manier verder uitgroeien. Ik heb dus reeds in jaren geteld, 9 jaar ervaring als Persoonlijk Assistent en 16 jaar als opvoeder/begeleider, sociaal werker.

Ik ben heel blij dat assistentie.be eindelijk tot stand gekomen is vanuit Soulpath. Deze creatie is een enorme NOODZAAK om kwalitatief vol personeel aan het werk te zetten voor mensen met persoonlijk assistentie budget of privé. Ook hoor ik rondom mij dat de assistenten nood hebben om samen te werken om op die manier krachtiger op de werkvloer te kunnen staan.

Door ons op het PAB te focussen en samen te werken met andere VZW’s en organisaties ontstaat er een krachtige synergie die kwaliteitsvol is in al zijn facetten.